Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją zapisu art. 18 ust. 1 pkt. 3

ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

 (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie

 zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka w ilości średnio 5 godzin zegarowych tygodniowo. 

Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku, prowadzonym przez Fundację TOGATUS PRO BONO w Olsztynie

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
  • Nabywca:  Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91. 

    Płatnik/Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin