Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku, prowadzonym przez Fundację TOGATUS PRO BONO w Olsztynie

Lp.

Lokalizacja punktu

Data

Godziny pracy punktu NPP

1.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk

4 maja 2018 r.

8.00 – 16.00

2.

11 maja 2018 r.

3.

1 czerwca 2018 r.

4.

17 sierpnia 2018 r.

5.

2 listopada 2018 r.

6.

21 grudnia 2018 r.

7.

28 grudnia 2018 r.

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
  • Nabywca:  Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91. 

    Płatnik/Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin