Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją zapisu art. 18 ust. 1 pkt. 3

ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

 (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie

 zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka w ilości średnio 5 godzin zegarowych tygodniowo. 

  1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie

Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ilości średnio 20 godzin zegarowych miesięcznie dla dziecka w miejscu jego zamieszkania, w zakresie: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawniania zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z § 2 pkt 1 lit a i pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 ze zm.).

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
  • Nabywca:  Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91. 

    Płatnik/Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin