Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Komu przysługuje dodatek energetyczny.

Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy.

  1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
  • Nabywca:  Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91. 

    Płatnik/Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin