Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Komu przysługuje dodatek energetyczny.

Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny,
 • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy musi załączyć do wniosku o dodatek energetyczny umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą na siebie).
  Ważne ! - ta sama osoba musi widnieć na umowie sprzedaży energii elektrycznej jak i na decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wynosi:

 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,29 zł / miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,68 zł / miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,81 zł / miesiąc.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym zryczałtowany dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

Gdzie złożyć wniosek.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie.
Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego;
 • Kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
 • Nabywca:  Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91. 

  Płatnik/Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin