Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie

ul. Augustowska 45/1

16 - 310 Sztabin

(87) 64 12 451 - Kierownik GOPS

(87) 64 10 206 - Księgowość

(87) 64 10 203 - Pracownicy socjalni

(87) 64 10 207 - Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze i fundusz alimentacyjny

(87) 64 12 052 - Fax

contentmap_module