Pracownicy socjalni urzędują od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

REJON I

Krystyna Bałtruszewicz

Starszy pracownik socjalny

Balinka

Długie

Hruskie

Jasionowo

Jastrzębna Druga

Jastrzębna Pierwsza

Komaszówka

Krasnoborki

Krasnybór

Kryłatka

Lebiedzin

Ostrowie

Ściokła

Wilkownia

Wolne

REJON II

Magdalena Klimaszewska

Starszy pracownik socjalny

Czarniewo

Czarny Las

Dębowo

Jagłowo

Jaminy

Jasionowo Dębowskie

Jaziewo

Klonowo

Kopiec

Kopytkowo

Lipowo

Łubianka

Mogilnice

Polkowo

Sosnowo

Sztabin

Wrotki

REJON III

Anna Grześko

Starszy pracownik socjalny

Budziski

Chomaszewo

Cisów

Ewy

Fiedorowizna

Huta

Janówek

Kamień

Karoliny

Kunicha

Motułka

Podcisówek

Pomoc społeczna ma na celu wspieranie osób i rodzin w ich wysiłkach do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, do życiowego usamodzielnienia i integracji społecznej, udzielane zaś świadczenia mają być adekwatne do sytuacji osób korzystających z pomocy, od których z kolei wymaga się współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Wskazać w tym miejscu również należy, że pomoc społeczna spełnia jedynie funkcję subsydiarną, wymagając współdziałania adresata i wnioskodawcy tej pomocy. Istnienie potrzeby przyznania jakichkolwiek świadczeń z pomocy społecznej wymaga zbadania nie tylko posiadanych środków i dochodów, ale również całokształtu warunków życia osób chcących skorzystać z pomocy społecznej.

Podkategorie

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
  • Nabywca:  Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91. 

    Płatnik/Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin